Regenerativ medicin (Regenerative Medicine)

Regenerativ medicin

Ett medicinområde som sysslar med att utveckla och använda strategier som syftar till att reparera eller ersätta skadade, sjuka, eller metaboliskt bristfälliga organ, vävnader, och celler via VÄVNADSTEKNIK; CELLTRANSPLANTATION; och ARTIFICIELLA ORGAN och BIOARTIFICIELLA ORGAN och vävnader.

Förklaring på engelska

A field of medicine concerned with developing and using strategies aimed at repair or replacement of damaged, diseased, or metabolically deficient organs, tissues, and cells via TISSUE ENGINEERING; CELL TRANSPLANTATION; and ARTIFICIAL ORGANS and BIOARTIFICIAL ORGANS and tissues.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Medicine, Regenerative; Medicines, Regenerative; Regenerative Medicines

Svensk term Regenerativ medicin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Medicine, Regenerative; Medicines, Regenerative; Regenerative Medicines
Engelsk term Regenerative Medicine
MESH ID D044968

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.