Regionalt blodflöde (Regional Blood Flow)

Regionalt blodflöde

Flödet av BLOD genom eller runt ett organ eller en region i kroppen.

Förklaring på engelska

The flow of BLOOD through or around an organ or region of the body.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Blood Flow, Regional; Blood Flows, Regional; Flow, Regional Blood; Flows, Regional Blood; Regional Blood Flows

Svensk term Regionalt blodflöde
Synonym på svenska
Synonym på engelska Blood Flow, Regional; Blood Flows, Regional; Flow, Regional Blood; Flows, Regional Blood; Regional Blood Flows
Engelsk term Regional Blood Flow
MESH ID D012039

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.