Register (Registries)

Register

De system och processer som ingår i upprättandet, stödet, förvaltningen och driften av register, t.ex. sjukdomsregister.

Förklaring på engelska

The systems and processes involved in the establishment, support, management, and operation of registers, e.g., disease registers.

Synonym, svenska: Befolkningsregister; Registrering; Kyrkoböcker

Synonym, engelska: Registry; Population Register; Population Registers; Register, Population; Registers, Population; Parish Registers; Parish Register; Register, Parish; Registers, Parish

Svensk term Register
Synonym på svenska Befolkningsregister; Registrering; Kyrkoböcker
Synonym på engelska Registry; Population Register; Population Registers; Register, Population; Registers, Population; Parish Registers; Parish Register; Register, Parish; Registers, Parish
Engelsk term Registries
MESH ID D012042

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.