Regn (Rain)

Regn

Vattenpartiklar som faller från ATMOSFÄREN.

Förklaring på engelska

Water particles that fall from the ATMOSPHERE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rains

Svensk term Regn
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rains
Engelsk term Rain
MESH ID D011891

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.