Regulatoriska sekvenser, nukleinsyra (Regulatory Sequences, Nucleic Acid)

Regulatoriska sekvenser, nukleinsyra

Nukleinsyrasekvenser involverade i att reglera uttrycket av gener.

Förklaring på engelska

Nucleic acid sequences involved in regulating the expression of genes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Region, Regulatory; Regulatory Regions, Nucleic Acid (Genetics); Regulator Regions, Nucleic Acid; Regulatory Region; Regulatory Regions; Nucleic Acid Regulatory Sequences; Regions, Regulatory

Svensk term Regulatoriska sekvenser, nukleinsyra
Synonym på svenska
Synonym på engelska Region, Regulatory; Regulatory Regions, Nucleic Acid (Genetics); Regulator Regions, Nucleic Acid; Regulatory Region; Regulatory Regions; Nucleic Acid Regulatory Sequences; Regions, Regulatory
Engelsk term Regulatory Sequences, Nucleic Acid
MESH ID D012045

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.