Regulatoriska sekvenser, ribonukleinsyra (Regulatory Sequences, Ribonucleic Acid)

Regulatoriska sekvenser, ribonukleinsyra

Sekvenser inom RNA som reglerar bearbetning, stabilitet (RNA-STABILITET) eller översättning (ÖVERSÄTTNING, GENETISK) av RNA.

Förklaring på engelska

Sequences within RNA that regulate the processing, stability (RNA STABILITY) or translation (TRANSLATION, GENETIC) of RNA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Regulatory RNA Region; RNA Region, Regulatory; RNA Regions, Regulatory; Regulatory RNA Regions; RNA Regulatory Sequences; Ribonucleic Acid Regulatory Sequences; Regulatory Ribonucleic Acid Region; Regulatory Sequences, RNA; RNA Regulatory Sequence; Regulatory Sequence, RNA; Sequences, RNA Regulatory

Svensk term Regulatoriska sekvenser, ribonukleinsyra
Synonym på svenska
Synonym på engelska Regulatory RNA Region; RNA Region, Regulatory; RNA Regions, Regulatory; Regulatory RNA Regions; RNA Regulatory Sequences; Ribonucleic Acid Regulatory Sequences; Regulatory Ribonucleic Acid Region; Regulatory Sequences, RNA; RNA Regulatory Sequence; Regulatory Sequence, RNA; Sequences, RNA Regulatory
Engelsk term Regulatory Sequences, Ribonucleic Acid
MESH ID D038621

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.