Rehabilitering av tal- och språkstörningar (Rehabilitation of Speech and Language Disorders)

Rehabilitering av tal- och språkstörningar

Förfaranden för att hjälpa en person med tal- eller språkstörning att kommunicera med maximal effektivitet.

Förklaring på engelska

Procedures for assisting a person with a speech or language disorder to communicate with maximum efficiency.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Language and Speech Disorder Rehabilitation; Speech and Language Disorder Rehabilitation

Svensk term Rehabilitering av tal- och språkstörningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Language and Speech Disorder Rehabilitation; Speech and Language Disorder Rehabilitation
Engelsk term Rehabilitation of Speech and Language Disorders
MESH ID D012049

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.