Rehabilitering (Rehabilitation)

Rehabilitering

Återställande av mänskliga funktioner i största möjliga utsträckning hos en person eller personer som lider av sjukdom eller skada.

Förklaring på engelska

Restoration of human functions to the maximum degree possible in a person or persons suffering from disease or injury.

Synonym, svenska: Habilitering

Synonym, engelska: Habilitation

Svensk term Rehabilitering
Synonym på svenska Habilitering
Synonym på engelska Habilitation
Engelsk term Rehabilitation
MESH ID D012046

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.