Rehabiliteringscentra (Rehabilitation Centers)

Rehabiliteringscentra

Anläggningar som tillhandahåller program för rehabilitering av psykiskt eller fysiskt funktionshindrade personer.

Förklaring på engelska

Facilities which provide programs for rehabilitating the mentally or physically disabled individuals.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Centers, Rehabilitation; Center, Rehabilitation; Rehabilitation Center

Svensk term Rehabiliteringscentra
Synonym på svenska
Synonym på engelska Centers, Rehabilitation; Center, Rehabilitation; Rehabilitation Center
Engelsk term Rehabilitation Centers
MESH ID D012047

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.