Reimplantation (Replantation)

Reimplantation

Restaurering av ett organ eller annan struktur till sin ursprungliga plats.

Förklaring på engelska

Restoration of an organ or other structure to its original site.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Replantations; Surgical Replantation; Replantation, Surgical; Replantations, Surgical; Surgical Replantations; Reimplantation; Reimplantations

Svensk term Reimplantation
Synonym på svenska
Synonym på engelska Replantations; Surgical Replantation; Replantation, Surgical; Replantations, Surgical; Surgical Replantations; Reimplantation; Reimplantations
Engelsk term Replantation
MESH ID D012092

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.