Rekombinaser (Recombinases)

Rekombinaser

En bred kategori av enzymer som är involverade i processen för GENETISK REKOMBINATION.

Förklaring på engelska

A broad category of enzymes that are involved in the process of GENETIC RECOMBINATION.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Recombinase; Resolvases; Resolvase

Svensk term Rekombinaser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Recombinase; Resolvases; Resolvase
Engelsk term Recombinases
MESH ID D045522

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.