Relativ biologisk effekt (Relative Biological Effectiveness)

Relativ biologisk effekt

Förhållandet mellan strålningsdoser som krävs för att producera identisk förändring baserat på en formel som jämför andra typer av strålning med gamma- eller röntgenstrålar.

Förklaring på engelska

The ratio of radiation dosages required to produce identical change based on a formula comparing other types of radiation with that of gamma or roentgen rays.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Effectiveness, Biological Relative; Biological Relative Effectiveness; Effectiveness, Biologic Relative; Biologic Relative Effectiveness; Relative Effectiveness, Biologic; Relative Biologic Effectiveness; Biologic Effectiveness, Relative; Effectiveness, Relative Biologic; Biological Effectiveness, Relative; Effectiveness, Relative Biological

Svensk term Relativ biologisk effekt
Synonym på svenska
Synonym på engelska Effectiveness, Biological Relative; Biological Relative Effectiveness; Effectiveness, Biologic Relative; Biologic Relative Effectiveness; Relative Effectiveness, Biologic; Relative Biologic Effectiveness; Biologic Effectiveness, Relative; Effectiveness, Relative Biologic; Biological Effectiveness, Relative; Effectiveness, Relative Biological
Engelsk term Relative Biological Effectiveness
MESH ID D012062

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.