Relaxin (Relaxin)

Relaxin

En vattenlöslig polypeptid (molekylvikt ca 8000) som kan extraheras från gulkropp av graviditet. Det producerar avslappning av blygdbensfog och utvidgningen av livmoderhalsen hos vissa djurarter. Dess roll i den mänskliga gravida kvinnlig är osäker. (Dorland, 28: e uppl)

Förklaring på engelska

A water-soluble polypeptide (molecular weight approximately 8,000) extractable from the corpus luteum of pregnancy. It produces relaxation of the pubic symphysis and dilation of the uterine cervix in certain animal species. Its role in the human pregnant female is uncertain. (Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Relaxin B

Svensk term Relaxin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Relaxin B
Engelsk term Relaxin
MESH ID D012065

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.