Religion och medicin (Religion and Medicine)

Religion och medicin

Det inbördes förhållandet mellan medicin och religion.

Förklaring på engelska

The interrelationship of medicine and religion.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Medicine and Religion

Svensk term Religion och medicin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Medicine and Religion
Engelsk term Religion and Medicine
MESH ID D012068

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.