Religion (Religion)

Religion

En uppsättning övertygelser om universums natur, orsak, och syfte, särskilt när det betraktas som skapandet av en övermänsklig byrå. Det handlar vanligtvis om hängivenhet och rituella observationer och ofta en moralisk kod för uppförande av mänskliga angelägenheter. (Random House Collegiate Ordbok [publikationstyp], rev. red.)

Förklaring på engelska

A set of beliefs concerning the nature, cause, and purpose of the universe, especially when considered as the creation of a superhuman agency. It usually involves devotional and ritual observances and often a moral code for the conduct of human affairs. (Random House Collegiate Dictionary, rev. ed.)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Religions; Religious Beliefs; Beliefs, Religious; Religious Belief; Religious Ethics; Ethic, Religious; Prayer; Prayers

Svensk term Religion
Synonym på svenska
Synonym på engelska Religions; Religious Beliefs; Beliefs, Religious; Religious Belief; Religious Ethics; Ethic, Religious; Prayer; Prayers
Engelsk term Religion
MESH ID D012067

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.