Rem-sömn (REM Sleep)

Rem-sömn

Ett sömnstadium som kännetecknas av snabba ögonrörelser samt snabb och låg elektrisk aktivitet i hjärnan. Det förknippas vanligtvis med drömmande.

Förklaring på engelska

A stage of sleep characterized by rapid movements of the eye and low voltage fast pattern EEG. It is usually associated with dreaming.

Synonym, svenska: Paradoxal sömn; Parasömn; Drömsömn; Rapid eye movement

Synonym, engelska: REM Sleep; Fast-Wave Sleep; Fast Wave Sleep; Sleep, Fast-Wave; Sleep, Fast Wave; Paradoxical Sleep; Sleep, Paradoxical; Rhombencephalic Sleep; Sleep, Rhombencephalic; Rapid Eye Movements; Eye Movement, Rapid; Eye Movements, Rapid; Movement, Rapid Eye; Movements, Rapid Eye; Rapid Eye Movement

Svensk term Rem-sömn
Synonym på svenska Paradoxal sömn; Parasömn; Drömsömn; Rapid eye movement
Synonym på engelska REM Sleep; Fast-Wave Sleep; Fast Wave Sleep; Sleep, Fast-Wave; Sleep, Fast Wave; Paradoxical Sleep; Sleep, Paradoxical; Rhombencephalic Sleep; Sleep, Rhombencephalic; Rapid Eye Movements; Eye Movement, Rapid; Eye Movements, Rapid; Movement, Rapid Eye; Movements, Rapid Eye; Rapid Eye Movement
Engelsk term REM Sleep
MESH ID D012895

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.