Remissionsinduktion (Remission Induction)

Remissionsinduktion

Terapeutisk handling eller process som initierar ett svar på en fullständig eller partiell remission nivå.

Förklaring på engelska

Therapeutic act or process that initiates a response to a complete or partial remission level.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Induction, Remission; Inductions, Remission; Induction of Remission; Remission Inductions

Svensk term Remissionsinduktion
Synonym på svenska
Synonym på engelska Induction, Remission; Inductions, Remission; Induction of Remission; Remission Inductions
Engelsk term Remission Induction
MESH ID D012074

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.