Remittering för egen vinning (Physician Self-Referral)

Remittering för egen vinning

Hänvisning från läkare till test- eller behandlingsanläggningar där de har ekonomiskt intresse. Övningen regleras av Etik in Patient Referrals Act från 1989.

Förklaring på engelska

Referral by physicians to testing or treatment facilities in which they have financial interest. The practice is regulated by the Ethics in Patient Referrals Act of 1989.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Physician Self Referral; Self-Referral, Physician; Physician Self-Referrals; Self Referral, Physician; Self-Referrals, Physician

Svensk term Remittering för egen vinning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Physician Self Referral; Self-Referral, Physician; Physician Self-Referrals; Self Referral, Physician; Self-Referrals, Physician
Engelsk term Physician Self-Referral
MESH ID D018584

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.