Renala medel (Renal Agents)

Renala medel

Läkemedel som används för deras effekter på njurarnas reglering av kroppsvätskans sammansättning och volym. De vanligaste är urindrivande medel. Dessutom ingår läkemedel som används för deras antidiuretiska och urikosuriska åtgärder, för deras effekter på njurarnas clearance av andra läkemedel och för diagnos av njurfunktion.

Förklaring på engelska

Drugs used for their effects on the kidneys’ regulation of body fluid composition and volume. The most commonly used are the diuretics. Also included are drugs used for their antidiuretic and uricosuric actions, for their effects on the kidneys’ clearance of other drugs, and for diagnosis of renal function.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Agents, Renal

Svensk term Renala medel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Agents, Renal
Engelsk term Renal Agents
MESH ID D012076

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.