Renhållning (Sanitation)

Renhållning

Utveckling och upprättande av miljöförhållanden som är gynnsamma för allmänhetens hälsa.

Förklaring på engelska

The development and establishment of environmental conditions favorable to the health of the public.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Renhållning
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Sanitation
MESH ID D012499

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.