Renin-angiotensinsystem (Renin-Angiotensin System)

Renin-angiotensinsystem

Ett blodtrycksreglerande system av interagerande komponenter som inkluderar RENIN; ANGIOTENSINOGEN; ANGIOTENSINOMVANDLANDE ENZYM; ANGIOTENSIN I; ANGIOTENSIN II; och angiotensinas. Renin, ett enzym som produceras i njure, verkar på angiotensinogen, ett alfa-2-globulin som produceras av lever och bildar ANGIOTENSIN I. Angiotensinomvandlande enzym, som finns i lunga, verkar på angiotensin I i plasma och omvandlar det till ANGIOTENSIN II, en extremt kraftfull vasokonstriktor. Angiotensin II orsakar sammandragning av den arteriolära och renala VASKULÄRA GLATTA MUSKELN, vilket leder till retention av salt och vatten i njuren och ökat arteriellt blodtryck. Dessutom stimulerar angiotensin II frisättningen av ALDOSTERON från binjurebarken, vilket i sin tur också ökar salt och vätskeretention i njure. Angiotensinomvandlande enzym bryter också ner BRADYKININ, en kraftfull vasodilator och komponent i KALLIKREIN-KININ-SYSTEMET.

Förklaring på engelska

A BLOOD PRESSURE regulating system of interacting components that include RENIN; ANGIOTENSINOGEN; ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME; ANGIOTENSIN I; ANGIOTENSIN II; and angiotensinase. Renin, an enzyme produced in the kidney, acts on angiotensinogen, an alpha-2 globulin produced by the liver, forming ANGIOTENSIN I. Angiotensin-converting enzyme, contained in the lung, acts on angiotensin I in the plasma converting it to ANGIOTENSIN II, an extremely powerful vasoconstrictor. Angiotensin II causes contraction of the arteriolar and renal VASCULAR SMOOTH MUSCLE, leading to retention of salt and water in the KIDNEY and increased arterial blood pressure. In addition, angiotensin II stimulates the release of ALDOSTERONE from the ADRENAL CORTEX, which in turn also increases salt and water retention in the kidney. Angiotensin-converting enzyme also breaks down BRADYKININ, a powerful vasodilator and component of the KALLIKREIN-KININ SYSTEM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Renin Angiotensin System; System, Renin-Angiotensin; Renin-Angiotensin-Aldosterone System; Renin Angiotensin Aldosterone System; System, Renin-Angiotensin-Aldosterone

Svensk term Renin-angiotensinsystem
Synonym på svenska
Synonym på engelska Renin Angiotensin System; System, Renin-Angiotensin; Renin-Angiotensin-Aldosterone System; Renin Angiotensin Aldosterone System; System, Renin-Angiotensin-Aldosterone
Engelsk term Renin-Angiotensin System
MESH ID D012084

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.