Reologi (Rheology)

Reologi

Studien av deformation och flöde av materia, vanligtvis vätskor eller vätskor, och av plastflödet av fasta ämnen. Konceptet täcker konsistens, dilatans, kondensering, motståndskraft mot flöde, klippning, tixotrofi och VISKOSITET.

Förklaring på engelska

The study of the deformation and flow of matter, usually liquids or fluids, and of the plastic flow of solids. The concept covers consistency, dilatancy, liquefaction, resistance to flow, shearing, thixotrophy, and VISCOSITY.

Synonym, svenska: Velosimetri; Flödesmätning

Synonym, engelska: Velocimetry; Velocimetries; Flowmetry

Svensk term Reologi
Synonym på svenska Velosimetri; Flödesmätning
Synonym på engelska Velocimetry; Velocimetries; Flowmetry
Engelsk term Rheology
MESH ID D012212

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.