Repetitiva nukleinsyrasekvenser (Repetitive Sequences, Nucleic Acid)

Repetitiva nukleinsyrasekvenser

DNA- eller RNA-sekvenser som förekommer i många kopior. Det finns flera typer: hoppande gener är kopior av transponerbara element (omflyttningsbara DNA-segment eller retroelement) som finns spridda i hela genomet. Upprepade terminalsekvenser flankerar båda ändarna av en annan sekvens, till exempel det långa repetitionsöverhänget (LTR) på retrovirus. Variationer kan vara direkta upprepningar, de som är riktade åt samma håll, eller inverterade upprepningar, de som är riktade åt olika håll. Tandem-upprepade sekvenser är kopior som ligger i anslutning till varandra, direkt eller inverterat (inverterade upprepade sekvenser).

Förklaring på engelska

Sequences of DNA or RNA that occur in multiple copies. There are several types: INTERSPERSED REPETITIVE SEQUENCES are copies of transposable elements (DNA TRANSPOSABLE ELEMENTS or RETROELEMENTS) dispersed throughout the genome. TERMINAL REPEAT SEQUENCES flank both ends of another sequence, for example, the long terminal repeats (LTRs) on RETROVIRUSES. Variations may be direct repeats, those occurring in the same direction, or inverted repeats, those opposite to each other in direction. TANDEM REPEAT SEQUENCES are copies which lie adjacent to each other, direct or inverted (INVERTED REPEAT SEQUENCES).

Synonym, svenska: Nukleinsyrasekvenser, repetitiva; Själviska gener; Själviskt DNA; Repetitiva sekvenser; DNA repertitiva regioner

Synonym, engelska: Nucleic Acid Repetitive Sequences; Selfish DNA; DNAs, Selfish; Selfish DNAs; DNA, Selfish; DNA Repetitious Region; DNA Repetitious Regions; Repetitious Regions, DNA; Repetitious Region, DNA; Direct Repeat; Direct Repeats; Repeat, Direct; Repeats, Direct; Repetitive Region; Repetitive Regions; Repetitive Sequence; Repetitive Sequences; Selfish Genes; Gene, Selfish; Selfish Gene; Genes, Selfish

Svensk term Repetitiva nukleinsyrasekvenser
Synonym på svenska Nukleinsyrasekvenser, repetitiva; Själviska gener; Själviskt DNA; Repetitiva sekvenser; DNA repertitiva regioner
Synonym på engelska Nucleic Acid Repetitive Sequences; Selfish DNA; DNAs, Selfish; Selfish DNAs; DNA, Selfish; DNA Repetitious Region; DNA Repetitious Regions; Repetitious Regions, DNA; Repetitious Region, DNA; Direct Repeat; Direct Repeats; Repeat, Direct; Repeats, Direct; Repetitive Region; Repetitive Regions; Repetitive Sequence; Repetitive Sequences; Selfish Genes; Gene, Selfish; Selfish Gene; Genes, Selfish
Engelsk term Repetitive Sequences, Nucleic Acid
MESH ID D012091

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.