Replikationsorigin (Replication Origin)

Replikationsorigin

En unik DNA-sekvens av ett replikat vid vilket DNA-REPLIKATION initieras och fortsätter dubbelriktat eller enkelriktat. Den innehåller de platser där den första separationen av de komplementära strängarna uppträder, en primer-RNA syntetiseras och övergången från primer-RNA till DNA-syntes sker. (Rieger et al., Ordlista över Genetik: Klassisk och molekylär, 5th ed)

Förklaring på engelska

A unique DNA sequence of a replicon at which DNA REPLICATION is initiated and proceeds bidirectionally or unidirectionally. It contains the sites where the first separation of the complementary strands occurs, a primer RNA is synthesized, and the switch from primer RNA to DNA synthesis takes place. (Rieger et al., Glossary of Genetics: Classical and Molecular, 5th ed)

Synonym, svenska: Ori-region; Replikationsursprung

Synonym, engelska: Origin, Replication; Origins, Replication; ori Region; Region, ori; Regions, ori; ori Regions; Origin of Replication; Replication Origins

Svensk term Replikationsorigin
Synonym på svenska Ori-region; Replikationsursprung
Synonym på engelska Origin, Replication; Origins, Replication; ori Region; Region, ori; Regions, ori; ori Regions; Origin of Replication; Replication Origins
Engelsk term Replication Origin
MESH ID D018741

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.