Replikon (Replicon)

Replikon

Varje DNA-sekvens som kan oberoende replikation eller en molekyl som har ett REPLIKATIONSURSPRUNG och som därför potentiellt kan replikeras i en lämplig cell. (Singleton & Sainsbury, Ordbok [publikationstyp] för mikrobiologi och molekylärbiologi, 2d ed)

Förklaring på engelska

Any DNA sequence capable of independent replication or a molecule that possesses a REPLICATION ORIGIN and which is therefore potentially capable of being replicated in a suitable cell. (Singleton & Sainsbury, Dictionary of Microbiology and Molecular Biology, 2d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Replicons; Replication Unit; Replication Units; Unit, Replication; Units, Replication

Svensk term Replikon
Synonym på svenska
Synonym på engelska Replicons; Replication Unit; Replication Units; Unit, Replication; Units, Replication
Engelsk term Replicon
MESH ID D012093

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.