Reproduktiv sterilisering (Reproductive Sterilization)

Reproduktiv sterilisering

Förfaranden för att blockera eller ta bort hela eller delar av könsorganet i syfte att göra individer sterila, oförmögna att fortplantning. Kirurgiska steriliseringsförfaranden är de vanligaste. Det finns också steriliseringsförfaranden som involverar kemiska eller fysiska medel.

Förklaring på engelska

Procedures to block or remove all or part of the genital tract for the purpose of rendering individuals sterile, incapable of reproduction. Surgical sterilization procedures are the most commonly used. There are also sterilization procedures involving chemical or physical means.

Synonym, svenska: Frivillig sterilisering; Sterilisering av kvinnor; Sterilisering av män

Synonym, engelska: Reproductive Sterilizations; Sterilizations, Reproductive; Reproductive Sterilization; Female Sterilization, Voluntary; Female Sterilizations, Voluntary; Voluntary Female Sterilization; Voluntary Female Sterilizations; Voluntary Sterilization; Sterilization, Voluntary; Sterilizations, Voluntary; Voluntary Sterilizations; Male Sterilization, Voluntary; Male Sterilizations, Voluntary; Voluntary Male Sterilization; Voluntary Male Sterilizations; Female Sterilization; Female Sterilizations; Sterilization, Female; Sterilizations, Female; Male Sterilization; Male Sterilizations; Sterilization, Male; Sterilizations, Male

Svensk term Reproduktiv sterilisering
Synonym på svenska Frivillig sterilisering; Sterilisering av kvinnor; Sterilisering av män
Synonym på engelska Reproductive Sterilizations; Sterilizations, Reproductive; Reproductive Sterilization; Female Sterilization, Voluntary; Female Sterilizations, Voluntary; Voluntary Female Sterilization; Voluntary Female Sterilizations; Voluntary Sterilization; Sterilization, Voluntary; Sterilizations, Voluntary; Voluntary Sterilizations; Male Sterilization, Voluntary; Male Sterilizations, Voluntary; Voluntary Male Sterilization; Voluntary Male Sterilizations; Female Sterilization; Female Sterilizations; Sterilization, Female; Sterilizations, Female; Male Sterilization; Male Sterilizations; Sterilization, Male; Sterilizations, Male
Engelsk term Reproductive Sterilization
MESH ID D013245

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.