Research Support, Non-U.S. Gov’t (Research Support, Non-U.S. Gov’t)

Research Support, Non-U.S. Gov’t

Erkännande av att finansieringsstöd kommer från alla icke-amerikanska statsförvaltning (usa), till exempel statliga och lokala myndigheter, utländska regeringar, och privata organisationer.

Förklaring på engelska

Acknowledgement that funding support is from any non-US government agency, for example state and local governments, foreign governments, and private organizations.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Support, Non-U.S. Gov’t; Support, Non-U.S. Govt; Support, Non U.S. Gov’t; Support, Non U.S. Govt

Svensk term Research Support, Non-U.S. Gov’t
Synonym på svenska
Synonym på engelska Support, Non-U.S. Gov’t; Support, Non-U.S. Govt; Support, Non U.S. Gov’t; Support, Non U.S. Govt
Engelsk term Research Support, Non-U.S. Gov’t
MESH ID D013485

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.