Research Support, U.S.Gov’t,P.H.S. (Research Support, U.S. Gov’t, P.H.S.)

Research Support, U.S.Gov’t,P.H.S.

Erkännande av att finansieringsstöd kommer från någon del av folkhälsovården.

Förklaring på engelska

Acknowledgement that funding support is from any component of the Public Health Service.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Support, U.S. Gov’t, P.H.S.; Support, U.S. Govt, P.H.S.; United States Gov’t Supported, P.H.S.; United States Gov’t Supported, N.I.H.; Support, U.S. Gov’t, N.I.H.; Research Support, N.I.H.

Svensk term Research Support, U.S.Gov’t,P.H.S.
Synonym på svenska
Synonym på engelska Support, U.S. Gov’t, P.H.S.; Support, U.S. Govt, P.H.S.; United States Gov’t Supported, P.H.S.; United States Gov’t Supported, N.I.H.; Support, U.S. Gov’t, N.I.H.; Research Support, N.I.H.
Engelsk term Research Support, U.S. Gov’t, P.H.S.
MESH ID D013487

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.