Residualvolym (Residual Volume)

Residualvolym

Den volym luft som finns kvar i LUNGORNA vid slutet av en maximal utgång. Vanlig förkortning är RV.

Förklaring på engelska

The volume of air remaining in the LUNGS at the end of a maximal expiration. Common abbreviation is RV.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Residual Volumes; Volume, Residual; Volumes, Residual

Svensk term Residualvolym
Synonym på svenska
Synonym på engelska Residual Volumes; Volume, Residual; Volumes, Residual
Engelsk term Residual Volume
MESH ID D012115

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.