Resistens mot cellgifter (Neoplasm drug resistance)

Resistens mot cellgifter

Motstånd mot eller minskad känslighet för ett antitumörmedel hos en tumör hos människor, djur eller i cell- eller vävnadsodlingar.

Förklaring på engelska

Resistance or diminished response of a neoplasm to an antineoplastic agent in humans, animals, or cell or tissue cultures.

Synonym, svenska: Antineoplastisk läkemedelsresistens; Resistens mot antineoplastiska läkemedel; Cellgiftsresistens; Antibiotikaresistens vid cancer

Synonym, engelska: Resistance, Antineoplastic Agent; Resistance, Antineoplastic Drug; Drug Resistance, Antineoplastic; Neoplasm Drug Resistance; Antineoplastic Agent Resistance; Antineoplastic Drug Resistance; Antibiotic Resistance, Neoplasm

Svensk term Resistens mot cellgifter
Synonym på svenska Antineoplastisk läkemedelsresistens; Resistens mot antineoplastiska läkemedel; Cellgiftsresistens; Antibiotikaresistens vid cancer
Synonym på engelska Resistance, Antineoplastic Agent; Resistance, Antineoplastic Drug; Drug Resistance, Antineoplastic; Neoplasm Drug Resistance; Antineoplastic Agent Resistance; Antineoplastic Drug Resistance; Antibiotic Resistance, Neoplasm
Engelsk term Neoplasm drug resistance
MESH ID D019008

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.