Resorcinoler (Resorcinols)

Resorcinoler

En vattenlöslig kristallin bensen-1,3-diol (resorcinol) och dess derivat.

Förklaring på engelska

A water-soluble crystalline benzene-1,3-diol (resorcinol) and its derivatives.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: m-Dihydroxybenzenes; m Dihydroxybenzenes; meta-Dihydroxybenzenes; meta Dihydroxybenzenes

Svensk term Resorcinoler
Synonym på svenska
Synonym på engelska m-Dihydroxybenzenes; m Dihydroxybenzenes; meta-Dihydroxybenzenes; meta Dihydroxybenzenes
Engelsk term Resorcinols
MESH ID D012118

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.