Respiratorer (Mechanical Ventilators)

Respiratorer

Mekaniska anordningar som används för att producera eller hjälpa lungventilation.

Förklaring på engelska

Mechanical devices used to produce or assist pulmonary ventilation.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Mechanical Ventilator; Mechanical Ventilators; Ventilator, Mechanical; Pulmonary Ventilators; Ventilators, Pulmonary; Pulmonary Ventilator; Respirators; Respirator; Ventilator, Pulmonary; Ventilators; Ventilator

Svensk term Respiratorer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Mechanical Ventilator; Mechanical Ventilators; Ventilator, Mechanical; Pulmonary Ventilators; Ventilators, Pulmonary; Pulmonary Ventilator; Respirators; Respirator; Ventilator, Pulmonary; Ventilators; Ventilator
Engelsk term Mechanical Ventilators
MESH ID D012122

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.