Respiratorisk överkänslighet (Respiratory Hypersensitivity)

Respiratorisk överkänslighet

En blankett [publikationstyp] av överkänslighet som påverkar luftvägarna. Det inkluderar astma och rinit, ALLERGISK, SÄSONGSBETONAD.

Förklaring på engelska

A form of hypersensitivity affecting the respiratory tract. It includes ASTHMA and RHINITIS, ALLERGIC, SEASONAL.

Synonym, svenska: Allergisk luftvägssjukdom; ARD

Synonym, engelska: Airway Hyper-Responsiveness; Airway Hyper Responsiveness; Hyper-Responsiveness, Airway; Hypersensitivity, Respiratory; Hypersensitivities, Respiratory; Respiratory Hypersensitivities

Svensk term Respiratorisk överkänslighet
Synonym på svenska Allergisk luftvägssjukdom; ARD
Synonym på engelska Airway Hyper-Responsiveness; Airway Hyper Responsiveness; Hyper-Responsiveness, Airway; Hypersensitivity, Respiratory; Hypersensitivities, Respiratory; Respiratory Hypersensitivities
Engelsk term Respiratory Hypersensitivity
MESH ID D012130

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.