Respiratoriska funktionstester (Respiratory Function Tests)

Respiratoriska funktionstester

Mätning av de olika processerna som är involverade i andningshandlingen: inspiration, utgång, syrgas- och koldioxidutbyte, lungvolym och tänjbarhet etc.

Förklaring på engelska

Measurement of the various processes involved in the act of respiration: inspiration, expiration, oxygen and carbon dioxide exchange, lung volume and compliance, etc.

Synonym, svenska: Lungfunktionstester; Andningsfunktionstester

Synonym, engelska: Function Test, Respiratory; Function Tests, Respiratory; Respiratory Function Test; Test, Respiratory Function; Tests, Respiratory Function; Pulmonary Function Tests; Function Test, Pulmonary; Function Tests, Pulmonary; Test, Pulmonary Function; Tests, Pulmonary Function; Lung Function Tests; Function Test, Lung; Function Tests, Lung; Lung Function Test; Test, Lung Function; Tests, Lung Function; Pulmonary Function Test

Svensk term Respiratoriska funktionstester
Synonym på svenska Lungfunktionstester; Andningsfunktionstester
Synonym på engelska Function Test, Respiratory; Function Tests, Respiratory; Respiratory Function Test; Test, Respiratory Function; Tests, Respiratory Function; Pulmonary Function Tests; Function Test, Pulmonary; Function Tests, Pulmonary; Test, Pulmonary Function; Tests, Pulmonary Function; Lung Function Tests; Function Test, Lung; Function Tests, Lung; Lung Function Test; Test, Lung Function; Tests, Lung Function; Pulmonary Function Test
Engelsk term Respiratory Function Tests
MESH ID D012129

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.