Respiratoriskt syncytialvirus (Respiratory Syncytial Viruses)

Respiratoriskt syncytialvirus

En grupp virus i släktet PNEUMOVIRUS som orsakar luftvägsinfektioner hos olika däggdjur. Människa och nötkreatur är mest drabbade men infektioner hos getter och får har också rapporterats.

Förklaring på engelska

A group of viruses in the PNEUMOVIRUS genus causing respiratory infections in various mammals. Humans and cattle are most affected but infections in goats and sheep have also been reported.

Synonym, svenska: RS-virus

Synonym, engelska: Respiratory Syncytial Virus; Syncytial Virus, Respiratory; Syncytial Viruses, Respiratory; Virus, Respiratory Syncytial; Viruses, Respiratory Syncytial; Chimpanzee Coryza Agent; Chimpanzee Coryza Agents; Coryza Agent, Chimpanzee; Coryza Agents, Chimpanzee

Svensk term Respiratoriskt syncytialvirus
Synonym på svenska RS-virus
Synonym på engelska Respiratory Syncytial Virus; Syncytial Virus, Respiratory; Syncytial Viruses, Respiratory; Virus, Respiratory Syncytial; Viruses, Respiratory Syncytial; Chimpanzee Coryza Agent; Chimpanzee Coryza Agents; Coryza Agent, Chimpanzee; Coryza Agents, Chimpanzee
Engelsk term Respiratory Syncytial Viruses
MESH ID D012136

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.