Restauranger (Restaurants)

Restauranger

Inrättningar där måltider lagas, säljs och serveras till kunder.

Förklaring på engelska

An establishment where meals are cooked, sold and served to customers.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Restaurant

Svensk term Restauranger
Synonym på svenska
Synonym på engelska Restaurant
Engelsk term Restaurants
MESH ID D012147

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.