Resursfördelning (Resource Allocation)

Resursfördelning

Samhälleliga eller individuella beslut om rättvis fördelning av tillgängliga resurser.

Förklaring på engelska

Societal or individual decisions about the equitable distribution of available resources.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Allocation, Resource; Allocation of Resources; Resources Allocation; Allocative Efficiency; Efficiency, Allocative

Svensk term Resursfördelning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Allocation, Resource; Allocation of Resources; Resources Allocation; Allocative Efficiency; Efficiency, Allocative
Engelsk term Resource Allocation
MESH ID D040841

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.