Rete testis (Rete Testis)

Rete testis

Nätverket av kanaler som bildas vid avslutningen av de raka SEMINIFERÖSA TUBULERNA i mediastinumtestiklarna. Rete testis kanaler dräneras in i efferenta kanaler som passerar in i kaput EPIDIDYMIS.

Förklaring på engelska

The network of channels formed at the termination of the straight SEMINIFEROUS TUBULES in the mediastinum testis. Rete testis channels drain into the efferent ductules that pass into the caput EPIDIDYMIS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Testis, Rete

Svensk term Rete testis
Synonym på svenska
Synonym på engelska Testis, Rete
Engelsk term Rete Testis
MESH ID D012152

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.