Retentionsapparatur (Orthodontic Retainers)

Retentionsapparatur

Tandställningar, fasta eller avtagbara, som används för att hålla tänderna i korrigerade positioner under perioden för funktionell anpassning efter korrigerande behandling. Dessa apparater används också för att upprätthålla tänderna och käftarnas positioner som erhållits genom ortodontiska procedurer. (Från Zwemer, Bouchers kliniska tandterminologi, 4th ed, p263)

Förklaring på engelska

Orthodontic appliances, fixed or removable, used to maintain teeth in corrected positions during the period of functional adaptation following corrective treatment. These appliances are also used to maintain the positions of the teeth and jaws gained by orthodontic procedures. (From Zwemer, Boucher’s Clinical Dental Terminology, 4th ed, p263)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Retainers, Orthodontic; Orthodontic Retainer; Retainer, Orthodontic

Svensk term Retentionsapparatur
Synonym på svenska
Synonym på engelska Retainers, Orthodontic; Orthodontic Retainer; Retainer, Orthodontic
Engelsk term Orthodontic Retainers
MESH ID D018704

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.