Reticulum (Reticulum)

Reticulum

Den andra magsäck av idisslare. Den ligger nästan i mittlinjen framför buk, i kontakt med lever och mellangärde och kommunicerar fritt med RUMEN via den idissloretikulära öppningen. Foderet på reticulum höjs i veck som bildar ett bikakemönster över ytan. (Från Concise Veterinary Ordbok [publikationstyp], 1988)

Förklaring på engelska

The second stomach of ruminants. It lies almost in the midline in the front of the abdomen, in contact with the liver and diaphragm and communicates freely with the RUMEN via the ruminoreticular orifice. The lining of the reticulum is raised into folds forming a honeycomb pattern over the surface. (From Concise Veterinary Dictionary, 1988)

Synonym, svenska: Andra magen; Nätmage

Synonym, engelska: Reticulums

Svensk term Reticulum
Synonym på svenska Andra magen; Nätmage
Synonym på engelska Reticulums
Engelsk term Reticulum
MESH ID D012159

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.