Retikulin (Reticulin)

Retikulin

En skleroproteinfibril bestående mestadels av typ III-kollagen. Retikulinfibriller är extremt tunna, med en diameter på mellan 0,5 och 2 um. De är involverade i att upprätthålla den strukturella integriteten i en mängd olika organ.

Förklaring på engelska

A scleroprotein fibril consisting mostly of type III collagen. Reticulin fibrils are extremely thin, with a diameter of between 0.5 and 2 um. They are involved in maintaining the structural integrity in a variety of organs.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Reticular Fibril; Fibril, Reticular; Reticulin Fiber; Fiber, Reticulin; Reticular Fibrils; Fibrils, Reticular; Reticulin Fibrils; Fibrils, Reticulin; Reticulin Fibers; Fibers, Reticulin; Reticular Fibers; Fibers, Reticular; Reticulin Fibril; Fibril, Reticulin; Reticular Fiber; Fiber, Reticular

Svensk term Retikulin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Reticular Fibril; Fibril, Reticular; Reticulin Fiber; Fiber, Reticulin; Reticular Fibrils; Fibrils, Reticular; Reticulin Fibrils; Fibrils, Reticulin; Reticulin Fibers; Fibers, Reticulin; Reticular Fibers; Fibers, Reticular; Reticulin Fibril; Fibril, Reticulin; Reticular Fiber; Fiber, Reticular
Engelsk term Reticulin
MESH ID D012155

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.