Retikulocyter (Reticulocytes)

Retikulocyter

Omogna ERYTROCYTER. Hos människa är dessa ERYTROIDCELLER som just har genomgått extrudering av deras CELLNUCLEUS. De innehåller fortfarande några organeller som gradvis minskar i antal när celler mognar. RIBOSOMER är sista att försvinna. Vissa färgningstekniker får komponenter i ribosomer att fällas ut i karakteristiska ”reticulum” (inte samma som endoplasmatisk retikulum), därav namnet retikulocyter.

Förklaring på engelska

Immature ERYTHROCYTES. In humans, these are ERYTHROID CELLS that have just undergone extrusion of their CELL NUCLEUS. They still contain some organelles that gradually decrease in number as the cells mature. RIBOSOMES are last to disappear. Certain staining techniques cause components of the ribosomes to precipitate into characteristic “reticulum” (not the same as the ENDOPLASMIC RETICULUM), hence the name reticulocytes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Reticulocyte

Svensk term Retikulocyter
Synonym på svenska
Synonym på engelska Reticulocyte
Engelsk term Reticulocytes
MESH ID D012156

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.