Retikulocytos (Reticulocytosis)

Retikulocytos

En ökning av cirkulerande RETIKULOCYTER, som är bland de enklaste och mest tillförlitliga tecknen på accelererad ERYTROCYTproduktion. Retikulocytos uppträder under aktiv blodregenerering (stimulering av röd benmärg) och i vissa typer av ANEMI, särskilt MEDFÖDD HEMOLYTISK ANEMI.

Förklaring på engelska

An increase in circulating RETICULOCYTES, which is among the simplest and most reliable signs of accelerated ERYTHROCYTE production. Reticulocytosis occurs during active BLOOD regeneration (stimulation of red bone marrow) and in certain types of ANEMIA, particularly CONGENITAL HEMOLYTIC ANEMIA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Reticulocytoses

Svensk term Retikulocytos
Synonym på svenska
Synonym på engelska Reticulocytoses
Engelsk term Reticulocytosis
MESH ID D045262

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.