Retinaldehyd (Retinaldehyde)

Retinaldehyd

En diterpen härrörande från karotenoid A-vitamin som fungerar som den aktiva komponenten i den visuella cykeln. Det är protesgruppen av RHODOPSIN (dvs kovalent bunden till ROD OPSIN som 11-cis-retinal). När det stimuleras av synligt ljus omvandlar rodopsin denna cis-isomer av retinal till trans-isomeren (11-trans-retinal). Denna omvandling rätar ut böjningen av retinalmolekylen och orsakar en förändring i form av rodopsin som utlöser den visuella processen. En serie energikrävande enzymkatalyserade reaktioner omvandlar 11-trans-retinal rygg till cis-isomeren.

Förklaring på engelska

A diterpene derived from the carotenoid VITAMIN A which functions as the active component of the visual cycle. It is the prosthetic group of RHODOPSIN (i.e., covalently bonded to ROD OPSIN as 11-cis-retinal). When stimulated by visible light, rhodopsin transforms this cis-isomer of retinal to the trans-isomer (11-trans-retinal). This transformation straightens-out the bend of the retinal molecule and causes a change in the shape of rhodopsin triggering the visual process. A series of energy-requiring enzyme-catalyzed reactions convert the 11-trans-retinal back to the cis-isomer.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Retinene; 3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-Nonatetraenal; Axerophthal; Retinal; Retinyl Aldehydde; Aldehydde, Retinyl; Vitamin A Aldehyde; Aldehyde, Vitamin A; 11-cis-Retinal; 11 cis Retinal; 11-trans-Retinal; 11 trans Retinal; all-trans-Retinal; all trans Retinal

Svensk term Retinaldehyd
Synonym på svenska
Synonym på engelska Retinene; 3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-Nonatetraenal; Axerophthal; Retinal; Retinyl Aldehydde; Aldehydde, Retinyl; Vitamin A Aldehyde; Aldehyde, Vitamin A; 11-cis-Retinal; 11 cis Retinal; 11-trans-Retinal; 11 trans Retinal; all-trans-Retinal; all trans Retinal
Engelsk term Retinaldehyde
MESH ID D012172

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.