Retinoskoper (Retinoscopes)

Retinoskoper

Instrument för RETINOSKOPI som bestämmer brytningstillståndet i ÖGAT, såsom graden av närsynthet; FARSIGHTTEDNESS; eller ASTIGMATISM. I princip ger ett retinoskop en ljuskälla för att belysa näthinna, och lokaliserar sedan näthinnans flygbild i rymden för att erhålla ett index [publikationstyp] över brytningskvaliteten hos patientens linssystem.

Förklaring på engelska

Instruments for RETINOSCOPY that determines the refractive state of the EYE, such as the degree of NEARSIGHTEDNESS; FARSIGHTEDNESS; or ASTIGMATISM. In principle, a retinoscope provides a light source to illuminate the RETINA, and then locates the aerial image of the retina in space to obtain an index of the refractive quality of the patient’s lens system.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Retinoscope

Svensk term Retinoskoper
Synonym på svenska
Synonym på engelska Retinoscope
Engelsk term Retinoscopes
MESH ID D042261

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.