Retinoskopi (Retinoscopy)

Retinoskopi

En objektiv bestämning av brytningstillståndet i öga (NÄRSYNTHET; LÅNGSYNTHET; ASTIGMATISM). Genom att använda ett RETINOSKOP kan mängden korrigering och kraften hos linsen som behövs bestämmas.

Förklaring på engelska

An objective determination of the refractive state of the eye (NEARSIGHTEDNESS; FARSIGHTEDNESS; ASTIGMATISM). By using a RETINOSCOPE, the amount of correction and the power of lens needed can be determined.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Retinoscopies; Skiametry; Skiametries; Skiascopy; Skiascopies; Shadow Test; Shadow Tests

Svensk term Retinoskopi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Retinoscopies; Skiametry; Skiametries; Skiascopy; Skiascopies; Shadow Test; Shadow Tests
Engelsk term Retinoscopy
MESH ID D042262

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.