Retroelement (Retroelements)

Retroelement

Grundämnen som transkriberas till RNA, omvänd-transkriberas till DNA och sedan in i en ny plats i genuppsättning. Långa terminalupprepningar (LTR) som liknar dem från retrovirus finns i retrotransposoner och retrovirusliknande grundämnen. Retroposons, såsom LONG INTERSPERSED NUCLEOTIDE ELEMENTS och SHORT INTERSPERSED NUCLEOTIDE ELEMENTS, innehåller inte LTR.

Förklaring på engelska

Elements that are transcribed into RNA, reverse-transcribed into DNA and then inserted into a new site in the genome. Long terminal repeats (LTRs) similar to those from retroviruses are contained in retrotransposons and retrovirus-like elements. Retroposons, such as LONG INTERSPERSED NUCLEOTIDE ELEMENTS and SHORT INTERSPERSED NUCLEOTIDE ELEMENTS do not contain LTRs.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Retroelement; Mobile Dispersed Genetic Elements; Ty1 Transposon; Transposon, Ty1; Transposons, Ty1; Ty1 Transposons; Retrotransposons; Retrotransposon; Retrovirus-like Elements; Element, Retrovirus-like; Elements, Retrovirus-like; Retrovirus like Elements; Retrovirus-like Element; MDG1 Retrotransposons; MDG1 Retrotransposon; Retrotransposon, MDG1; Retrotransposons, MDG1; Retroposons; Retroposon

Svensk term Retroelement
Synonym på svenska
Synonym på engelska Retroelement; Mobile Dispersed Genetic Elements; Ty1 Transposon; Transposon, Ty1; Transposons, Ty1; Ty1 Transposons; Retrotransposons; Retrotransposon; Retrovirus-like Elements; Element, Retrovirus-like; Elements, Retrovirus-like; Retrovirus like Elements; Retrovirus-like Element; MDG1 Retrotransposons; MDG1 Retrotransposon; Retrotransposon, MDG1; Retrotransposons, MDG1; Retroposons; Retroposon
Engelsk term Retroelements
MESH ID D018626

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.