Retrograd obturation (Retrograde Obturation)

Retrograd obturation

Förfarande som involverar avlägsnade av infektuöst material från rotkanalområdet genom användning av speciella instrument och fyllningar. Proceduren utförs när rotkanalbehandling misslyckas.

Förklaring på engelska

Procedure that involves the removal of infectious products from a root canal space through use of special instruments and fillings. This procedure is performed when root canal treatment fails.

Synonym, svenska: Retrograd fyllning

Synonym, engelska: Obturation, Retrograde; Obturations, Retrograde; Retrograde Obturations

Svensk term Retrograd obturation
Synonym på svenska Retrograd fyllning
Synonym på engelska Obturation, Retrograde; Obturations, Retrograde; Retrograde Obturations
Engelsk term Retrograde Obturation
MESH ID D012184

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.