Retrokokleära sjukdomar (Retrocochlear Diseases)

Retrokokleära sjukdomar

Patologiska processer som involverar VESTIBULOCOCHLEAR NERV; HJÄRNSTAM; eller CENTRALA NERVSYSTEMET. När hörselnedsättning beror på retrocochleär patologi kallas den retrocochleär hörselnedsättning.

Förklaring på engelska

Pathological processes involving the VESTIBULOCOCHLEAR NERVE; BRAINSTEM; or CENTRAL NERVOUS SYSTEM. When hearing loss is due to retrocochlear pathology, it is called retrocochlear hearing loss.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Disease, Retrocochlear; Diseases, Retrocochlear; Retrocochlear Disease; Retrocochlear Hearing Loss; Hearing Loss, Retrocochlear

Svensk term Retrokokleära sjukdomar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Disease, Retrocochlear; Diseases, Retrocochlear; Retrocochlear Disease; Retrocochlear Hearing Loss; Hearing Loss, Retrocochlear
Engelsk term Retrocochlear Diseases
MESH ID D012181

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.