Retroperitoneal fibros (Retroperitoneal Fibrosis)

Retroperitoneal fibros

Ett långsamt progressivt tillstånd av okänd etiologi, kännetecknad av avsättning av fibrös vävnad i det retroperitonealrum som komprimerar urinledarna, stora kärl, gallkanal, och andra strukturer. När det är associerat med bukaortaaneurysm kan det kallas kronisk periaortit eller inflammatorisk perianeurysmal fibros.

Förklaring på engelska

A slowly progressive condition of unknown etiology, characterized by deposition of fibrous tissue in the retroperitoneal space compressing the ureters, great vessels, bile duct, and other structures. When associated with abdominal aortic aneurysm, it may be called chronic periaortitis or inflammatory perianeurysmal fibrosis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Fibroses, Retroperitoneal; Fibrosis, Retroperitoneal; Retroperitoneal Fibroses; Ormond’s Disease; Disease, Ormond’s; Idiopathic Retroperitoneal Fibrosis; Ormond Disease; Disease, Ormond; Periaortitis, Chronic; Chronic Periaortitides; Chronic Periaortitis; Periaortitides, Chronic; Fibrosis, Perianeurysmal Inflammatory; Perianeurysmal Inflammatory Fibrosis; Inflammatory Perianeurysmal Fibrosis; Perianeurysmal Fibrosis, Inflammatory; Fibrosis, Inflammatory Perianeurysmal; Inflammatory Fibrosis, Perianeurysmal

Svensk term Retroperitoneal fibros
Synonym på svenska
Synonym på engelska Fibroses, Retroperitoneal; Fibrosis, Retroperitoneal; Retroperitoneal Fibroses; Ormond’s Disease; Disease, Ormond’s; Idiopathic Retroperitoneal Fibrosis; Ormond Disease; Disease, Ormond; Periaortitis, Chronic; Chronic Periaortitides; Chronic Periaortitis; Periaortitides, Chronic; Fibrosis, Perianeurysmal Inflammatory; Perianeurysmal Inflammatory Fibrosis; Inflammatory Perianeurysmal Fibrosis; Perianeurysmal Fibrosis, Inflammatory; Fibrosis, Inflammatory Perianeurysmal; Inflammatory Fibrosis, Perianeurysmal
Engelsk term Retroperitoneal Fibrosis
MESH ID D012185

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.